آیا می دانید نام حساب (SUY) کارت کیزیل آی تان تغییر کرده است؟

پرداختی هایتان با عنوان (SUY) به حساب SUY- KIZILAY- IFRC- AB واریز خواهد شد.

هنگام استفاده از کارت کیزیل آی تان در خود پردازها، پرداختی هایتان را از این حساب برداشت کنید.
هنگامی که کارت تان را وارد دستگاه خودپرداز کردید، با انتخاب حساب با عنوان SUY- Kızılay – IFRC- AB می توانید مبلغ واریزی را برداشت نمایید.

یک حساب دیگر با عنوان SUY- KIZILAY- wfp- AB هم در صفحه قابل مشاهده خواهد بود. این حساب پرداختی های قبلی را نشان می دهد و بزودی غیر فعال خواهد شد.
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به صورت رایگان با شماره 168 تماس حاصل نمایید.