تنها نیستید

با برنامه گوشی همراه بنام KADES برای مقابله با خشونت درون خانه می توانید 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز درخواست کمک کنید. 

طرز استفاده از KADES?

  • برنامه را از گوگل پلی و اپل استور دانلود کنید.
  • با وارد کردن شماره کیملیک تان با کد فعال سازی که به شما ارسال می شود، برنامه را فعال کنید.
  • با باز کردن موقعیت جغرافیایی گوشی با فشار یک دکمه با مرکز تلفن 155 کمک اضطراری پلیس ارتباط برقرار کنید.

تنها نیستید

  • به لیست شماره تلفن های ضروری مقابله با خشونت در درون خانه تلفن های زیر را هم که به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته خدمت رسانی می کنند، بیفزایید
  • پلیس امداد  155
  • مرکز ارتباط خارجی ها 157
  • سوسیال 183
  • خدمات اضطراری 112