توزیع رایگان ماسک‎

اداره پست و تلگراف Ptt به منزل هر شهروندی که درخواست نماید، ماسک رایگان ارسال می کند. صفحه درخواست ماسک رایگانِ پورتالِ دولتِ الکترونیک e-Devlet به آدرس https://basvuru.turkiye.gov.tr/ برای استفاده عموم آغاز به کار کرد. با پر کردن فرم آنلاین در پورتال دولت الکترونیک هر هفته یک بسته ماسک رایگان ارسال خواهد شد. برای شهروندان هر هفته یک بسته سهمیه ماسک اختصاص یافته است که از طریق اداره پست و تلگراف Ptt توزیع خواهد شد.

چگونه ماسک رایگان دریافت کنم، درخواست چگونه انجام می شود؟

ارائه درخواست برای دریافت ماسک رایگان از طریق اداره پست، توسط پورتال دولت الکترونیک امکانپذیر خواهد بود. جهت دریافت ماسک رایگان، وارد کردن شماره کیملیک، نام، نام خانوادگی و شماره تلفن تان اجباری است. علاوه بر این اطلاعات آدرس محل اقامت تان از جمله شهر، شهرستان، محله/ روستا، خیابان/ کوچه و غیره را بایستی بدون کم و کسر در فرم وارد کنید. پس از تایید اطلاعاتی که توسط  فرم ارسال کردید، ماسک ها به صورت رایگان به آدرس تان فرستاده خواهند شد.

Young female doctor with face mask giving single use protective mask

 آیا برای گرفتن ماسک محدودیت سنی وجود دارد؟

افراد بالای 65 سال و زیر 20 سال که حق خروج از منزل ندارند از برنامه تامین ماسک رایگان منتفع نخواهند شد. به غیر از این هر کس می‌تواند برای خود و اعضای خانواده‌اش درخواست ماسک بنماید.

منبع:

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/ucretsiz-maske-dagitiminda-basvurular-e-devlet-kapisi-uzerinden-alinacak/1793564
https://basvuru.turkiye.gov.tr/