درخواست اولیه حمایت اجتماعی و اقتصادی  SED از طریق پورتال دولت الکترونیک E-devlet انجام می شود

شهروندانی که رمز E-Devlet دارند، در صورتی که معیارهای لازم را داشته باشند می توانند با مراجعه به آدرس https://www.turkiye.gov.tr/acshb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru درخواست خود را ارائه کنند.  

خدمات حمایت اجتماعی و اقتصادی  

چه کسانی می توانند از این خدمات بهره مند شوند؟

نظام کمک اقتصادی اجتماعی که شامل کمک اقتصادی و رونشناسی-اجتماعی است، به صورت موقت به خانواده هایی که نمی توانند مایحتاج اساسی خود را تامین کنند ارائه می شود. 

خانواده هایی که به دلیل تنگدستی قادر به تامین احتیاجات اولیه کودکانشان نیستند و در پایین ترین سطح هم نمی توانند زندگی خود را اداره کنند، تا زمانی که بتوانند روی پای خود بایستند، برای مراقبت و حمایت از کودکان می توانند از این کمک بهره مند شوند.

آیا این کمک مدت زمان مشخصی دارد؟

این خدمت به منظور حمایت از تلاش ها برای بهبود و تغییر شرایط اقتصادی خانواده، مراقبت از کودکان برای جلوگیری از آسیب دیدنشان در این دوره و تامین نیازهایشان، به صورت موقع ارائه می شود. وضعیت کودکانی که از این خدمت بهره مند می شوند حداکثر در دوره های زمانی سه ماهه از طرف متخصصین پیگیری می شود. در این پیگیری ها ادامه یا توقف ارائه این خدمت بررسی می شود. کمک اقتصادی پرداختی در چارچوب ارائه این خدمت، دستمزد نیست. در خصوص کسانی که مشخص شود به کمک اقتصادی احتیاج ندارند و یا کمک اقتصادی دریافتی را به نفع کودکان استفاده نمی کنند، پرداخت ها قطع خواهند شد. 

درخواست ها چگونه بررسی می شود؟

بعد از ارائه درخواست، در مورد خانواده تحقیق و بررسی می شود. هنگام بررسی، شرایط اقتصادی و اجتماعی خانواده، شرایط منطقه ای، محیط زندگی خانواده، نظام های حمایت اجتماعی، درآمدهای خانواده، جایگاه کودکان در خانواده، مدرسه رفتن شان، نیاز یا عدم نیاز کودکان به حمایت، قابلیت خانواده برای مقابله با مشکلات، ارتباط افراد با یکدیگر در داخل خانواده، شرایط فیزیکی محل زندگی و مانند آنها مورد توجه قرار می گیرد. به کسانی که مشمول کمک اجتماعی و اقتصادی نمی شوند، از طریق پست الکترونیک و یا به صورت کتبی اطلاع داده می شود.

خانواده های که در چارچوب معیارها قرار نمی گیرند، چه کار کنند؟

به خانواده هایی که بعد از بررسی، درخواست شان رد شده است، به افراد بالغی که در زمره مقررات مربوطه قرار نمی گیرند و خانواده هایی که فرزند ندارند، کمک اجتماعی و اقتصادی تعلق نمی گیرد. اگر این خانواده ها به همان کمک نقدی احتیاج داشته باشند، به بنیادهای کمک و همبستگی اجتماعی راهنمایی می شوند.

درخواست از طریق پورتال دولت الکترونیک چگونه انجام می شود؟

اگر طبق آنچه که در بالا به آن اشاره شد، شرایط انجام درخواست را دارید؛ می توانید روی لینک
https://www.turkiye.gov.tr/acshb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru  کلیک کنید.
به صفحه درخواست خدمات حمایت اجتماعی اقتصادی ”  Sosyal Ekonomik Destek Hizmeti   ”   وزارت کار و خدمات اجتماعی جمهوری ترکیه وارد می شوید.  بر روی دکمه سمت راست بالای صفحه با عنوان “Yeni Başvuru” درخواست جدید، کلیک کنید.

متعاقب آن اطلاعاتی را که از شما خواسته شده است بایستی در 7 مرحله تکمیل کنید. این هفت مرحله عبارتند از:

1 – متن اطلاع رسانی

در صفحه اول، متن اطلاع رسانی در رابطه با کمک SED را بخوانید، با گذاشتن علامت تیک در مربع کوچک موافقت تان را ابراز کرده و ادامه دهید.

2 – داده ها یا اطلاعات شخصی

مطابق بر اطلاع رسانی مندرج در صفحه دوم،  نهادهای دولتی مربوطه برای رسیدگی به درخواست تان در خصوص اطلاعات شخصی تان که وارد کردید تحقیق و بررسی خواهند کرد. برای اینکه نشان بدهید که متن فوق را خوانده و آن را قبول کردید، روی مربع کوچک علامت تیک زده و ادامه دهید.

3 – اطلاعات هویتی و تماس

 در این مرحله اطلاعات هویتی و تماس شما که در سیستم e-Devlet ثبت شده است در صفحه نشان داده خواهد شد. بعد از کنترل صحت اطلاعات می توانید وارد مرحله بعدی شوید.

 4 – اطلاعات مربوط به دلایل درخواست

در این صفحه، نسبت خانوادگی فرد متقاضی، مجموع درآمد ماهانه خانوار، نوع درآمدها، فرزندان زیر 18 سال در خانواده و دلیل درخواست ابراز می شود.

5 – اطلاعات هویتی کودکان ساکن در منزل

در این مرحله اطلاعات هویتی کودکان ساکن در منزل، تاریخ تولد، جنسیت و وضعیت تحصیلی بدون کم و کسر باید نوشته شود.

در دو مرحله آخر، با پیش نمایش اطلاعاتی که وارد کردید، در خصوص ثبت موفقیت آمیز درخواست تان مطلع خواهید شد.

بعد از ثبت درخواست تان، وضعیت درخواست تان را می توانید از لینک
https://www.turkiye.gov.tr/acshb-sosyal-ekonomik-destek-sorgu پیگیری کنید.

منبع:

https://www.turkiye.gov.tr/acshb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuruhttps://www.turkiye.gov.tr/acshb-sosyal-ekonomik-destek-sorgu