مراقبت و پیشگیری از ابتلا به ویروس در دستان ماست
  • هنگام سرفه و یا عطسه دهان و بینی بایستی با دستمال کاغذی یکبارمصرف پوشانده شود. در صورت نبود دستمال کاغذی، از قسمت جلوی آستین استفاده شود.
  • از تماس نزدیک مانند دست دادن و بغل کردن اجتناب شود.
  • از حضور در مکان های پرازدحام تا حد امکان پرهیز شود.
  • دستان آلوده را نباید به دهان، بینی و چشم ها زد.
  • دست ها باید حداقل به مدت 20 ثانیه با آب و صابون معمولی شسته شود
  • در صورت عدم دسترسی به آب و صابون، از ضدعفونی کننده الکلی مخصوص دست استفاده شود.