مقررات منع خروج از خانه

وزارت کشور جمهوری ترکیه از ساعت 24:00 روز 10 آوریل تا ساعت 24:00 روز 12 آوریل در محدوده استانی 30 شهر بزرگ و زونقولداک مقررات منع خروج از خانه برقرار کرد.

در محدوده استانی زونقولداک و شهرهای بزرگ آدانا ، آنکارا ، آنتالیا ، آیدین ، بالیک اسیر ، بورسا ، دنیزلی ، دیاربکر ، ارض روم ، اسکی شهیر ، غازی آنتپ ، حاتای ، استانبول ، ازمیر ، کاهرامان ماراش ، کایسری ، کوجا ائلی ، قونیه ، مالاتیا ، مانیسا ، ماردین ، مرسین، موغلا، اردو، ساکاریا ، سامسون ، شانلی اورفا ، تکیرداغ ، ترابزون و وان خروج شهروندان از خانه ممنوع شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.