Normalleşme Sürecinde Sağlık Alanındaki Güncellemeler

Yeni güncellemelere göre hasta ziyaretleri, kronik hastalık, engellilik ve ilaç raporları, idari izinler ve sağlık personelinin görevlerinden ayrılması gibi başlıklar yeniden düzenlendi. 

Hasta Ziyaretlerine Belli Kurallar Çerçevesinde İzin Verilecek

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, yeni hükümlerin hasta ziyaretleri ve refakatçi işlemlerinde uygulanmak üzere yürürlüğe konulduğu belirtildi. Bu hususta hasta ziyareti için mesai saatleri dışında belirlenmiş bir zaman içerisinde sadece hastanede yatan kişinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tek kişinin ziyaretine izin verilecek. Bakanlık hasta refakat hizmetlerinin sınırlı sayıda tutularak mümkünse aynı kişi tarafından sağlanmasının önemine ayrıca dikkat çekti.

Bakanlığın açıklamalarına göre, yoğun bakım ve palyatif bakım servislerinde ise hasta ziyaretleri, bakanlık tarafından yayınlanan kurallara dikkat etmek şartıyla gerçekleşebilecek. Çocuk ve yenidoğan yoğun bakım servislerinde, Covid-19 tanısı dışındaki hastaların ziyaretine günde bir defa izin verilebilecek. Covid-19 tanısıyla çocuk ve yenidoğan yoğun bakımlarında yatan hastaların ziyaretleri ise gerekli önemlerin alınması şartına ve hekim onayına bağlı olacak.

Hasta Muayenelerinde Yeni Düzenlemeler

Ağız ve diş sağlığı hizmetleri, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alınarak olağan düzenine devam edecek. Ağız diş sağlığı hizmetleri için iki muayene arasında en az 20 dakika olması sağlanacak.  Her bir hasta çekimi sonrasında, ortamın uygun yöntemlerle dezenfeksiyonu sağlanacak ve tedavi için en uygun görüntüleme yöntemlerine başvurulacak.

Poliklinik ve Sağlık Kurulu Raporları

T.C. Sağlık Bakanlığı’nca yapılan açıklamalar doğrultusunda 1 Şubat 2020 tarihi dâhil bu tarihten sonra kontrol muayenesi ön görülen süreli sağlık raporlarının yenilenmesine 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren başlanacak. Buna göre, 01 Ocak 2020-08 Haziran 2020 tarihleri arasında raporları sona erecek olan 18-65 yaş grubu kişilerin kronik hastalık ve engellilik nedeniyle raporlu ve sürekli kullanımı gerektiren ilaçları, tıbbi malzemeleri ve hasta altı bezleri ile ilgili raporları, 8 Haziran- 7 Ağustos 2020 tarihleri arasında verilmeye başlanacak. Rapor için hastaneye müracaatların MHRS üzerinden yapılması sağlanacak. 18 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler ile kronik hastalık nedeniyle idari izinli sayılan kişilerin raporları ikinci bir talimata kadar geçerli olacak.  Bu kişilerin kronik hastalık ve engellilik nedeniyle raporlu ve sürekli kullanımı gerektiren ilaçları, tıbbi malzemeleri ve hasta altı bezleri sağlık kuruluşuna gidilmeden ve reçete yazılmasına gerek duyulmaksızın, eczaneler ve medikallerden temin edilebilmeye devam edilecek.

Sağlık Personeli İzinleri

Bakanlığın duyurusu doğrultusunda sağlık personellerinin görevlerinden/işlerinden ayrılmasına 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren izin verilecek.

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-bakanliktan-saglik-calisanlari-icin-yeni-karar-bugunden-itibaren-41536388